$2,91 tỷ

xuất khẩu 927 of 5085
2003
2017

1,03

Độ phức tạp của sản phẩm 752 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 927 and the 754 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($900 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($402 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($256 Hàng triệu), Trung Quốc ($220 Hàng triệu) và Romania ($157 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($537 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($345 Hàng triệu), Đức ($340 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($117 Hàng triệu) và Ý ($115 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites