$2 tỷ

xuất khẩu 1244 of 5085
2003
2017

1,51

Độ phức tạp của sản phẩm 220 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1244 and the 220 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($304 Hàng triệu), Trung Quốc ($286 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($262 Hàng triệu), Ý ($227 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($219 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($521 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($124 Hàng triệu), Mexico ($124 Hàng triệu), Đức ($111 Hàng triệu) và Việt Nam ($77,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites