$1,99 tỷ

xuất khẩu 1247 of 5085
2003
2017

1,2

Độ phức tạp của sản phẩm 542 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1247 and the 543 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($655 Hàng triệu), Đức ($221 Hàng triệu), Khác Á ($175 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($132 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($113 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($296 Hàng triệu), Trung Quốc ($163 Hàng triệu), Đức ($146 Hàng triệu), Hồng Kông ($124 Hàng triệu) và Mexico ($93,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites