$3,08 tỷ

xuất khẩu 875 of 5085
2003
2017

1,04

Độ phức tạp của sản phẩm 737 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 875 and the 737 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($540 Hàng triệu), Ý ($331 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($305 Hàng triệu), Trung Quốc ($225 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($218 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($352 Hàng triệu), Trung Quốc ($315 Hàng triệu), Pháp ($171 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($154 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($129 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites