$3,02 tỷ

xuất khẩu 887 of 5085
2003
2017

1,43

Độ phức tạp của sản phẩm 276 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 887 and the 278 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($771 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($247 Hàng triệu), Khác Á ($214 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($210 Hàng triệu) và Thụy Điển ($183 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($518 Hàng triệu), Đức ($355 Hàng triệu), Trung Quốc ($263 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($172 Hàng triệu) và Ý ($134 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites