$1,4 tỷ

xuất khẩu 1565 of 5085
2003
2017

0,762

Độ phức tạp của sản phẩm 1230 of 5085
2003
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1565 and the 1233 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($426 Hàng triệu), Trung Quốc ($242 Hàng triệu), Đức ($190 Hàng triệu), Khác Á ($62,8 Hàng triệu) và Áo ($59,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($108 Hàng triệu), Trung Quốc ($83,8 Hàng triệu), Nga ($64 Hàng triệu), Đức ($55,9 Hàng triệu) và Việt Nam ($55,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites