$404 Hàng triệu

xuất khẩu 2962 of 5085
2003
2017

0,838

Độ phức tạp của sản phẩm 1089 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2962 and the 1090 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($146 Hàng triệu), Đức ($56,7 Hàng triệu), Ý ($32,3 Hàng triệu), Phần Lan ($31,6 Hàng triệu) và Áo ($19,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($45,6 Hàng triệu), Đức ($40,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($37,8 Hàng triệu), Nga ($34,9 Hàng triệu) và Canada ($17,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites