$538 Hàng triệu

xuất khẩu 2664 of 5085
2003
2017

0,457

Độ phức tạp của sản phẩm 1827 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2664 and the 1831 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($98,2 Hàng triệu), Đức ($85,3 Hàng triệu), Ý ($51,4 Hàng triệu), Khác Á ($39,8 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($39,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($64,7 Hàng triệu), Mexico ($41,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($35,9 Hàng triệu), Đức ($31,2 Hàng triệu) và Ý ($24,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites