$1,38 tỷ

xuất khẩu 1587 of 5085
2003
2017

1,45

Độ phức tạp của sản phẩm 262 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1587 and the 263 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($277 Hàng triệu), Đức ($230 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($179 Hàng triệu), Ý ($143 Hàng triệu) và Trung Quốc ($81,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($276 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($124 Hàng triệu), Ấn Độ ($113 Hàng triệu), Mexico ($82 Hàng triệu) và Đức ($70 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites