$1,03 tỷ

xuất khẩu 1891 of 5085
2003
2017

1,19

Độ phức tạp của sản phẩm 559 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1891 and the 559 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($212 Hàng triệu), Trung Quốc ($163 Hàng triệu), Ý ($143 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($94,6 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($54,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($154 Hàng triệu), Trung Quốc ($97,9 Hàng triệu), Mexico ($72,3 Hàng triệu), Ấn Độ ($59 Hàng triệu) và Đức ($54,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites