$1,52 tỷ

xuất khẩu 1503 of 5085
2003
2017

1,76

Độ phức tạp của sản phẩm 102 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1503 and the 102 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($308 Hàng triệu), Đức ($267 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($212 Hàng triệu), Ý ($142 Hàng triệu) và Brazil ($107 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($320 Hàng triệu), Mexico ($223 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($163 Hàng triệu), Đức ($72 Hàng triệu) và Ấn Độ ($68 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites