$9 tỷ

xuất khẩu 324 of 1236
2003
2017

1,69

Độ phức tạp của sản phẩm 32 of 1236
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 324 and the 32 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,51 tỷ), Ý ($1,18 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,16 tỷ), Trung Quốc ($829 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($599 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,15 tỷ), Hoa Kỳ ($1,13 tỷ), Mexico ($694 Hàng triệu), Đức ($499 Hàng triệu) và Ấn Độ ($410 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites