$112 Hàng triệu

xuất khẩu 4145 of 5085
2003
2017

1,26

Độ phức tạp của sản phẩm 450 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4145 and the 449 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($41,3 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($31,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($8,71 Hàng triệu), Ý ($6,69 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($4,14 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($37,5 Hàng triệu), Mexico ($14,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($10,4 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($5,12 Hàng triệu) và Nga ($4,19 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites