$365 Hàng triệu

xuất khẩu 3060 of 5085
2003
2017

2,11

Độ phức tạp của sản phẩm 21 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3060 and the 21 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($119 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($52,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($52,3 Hàng triệu), Ý ($32,8 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($27,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($118 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($39,1 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($20,2 Hàng triệu), Mexico ($18 Hàng triệu) và Đức ($13,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites