$131 Hàng triệu

xuất khẩu 4036 of 5085
2003
2017

1

Độ phức tạp của sản phẩm 795 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4036 and the 797 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($17,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($16,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($15,5 Hàng triệu), Đức ($15,2 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($12,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($12,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($9,3 Hàng triệu), Nga ($7,97 Hàng triệu), Việt Nam ($7,84 Hàng triệu) và Canada ($6,57 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites