$11,6 tỷ

xuất khẩu 225 of 5085
2003
2017

1,43

Độ phức tạp của sản phẩm 278 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 225 and the 279 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,99 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,5 tỷ), Trung Quốc ($1,24 tỷ), Hoa Kỳ ($989 Hàng triệu) và Ý ($655 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,1 tỷ), Trung Quốc ($1,05 tỷ), Đức ($760 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($549 Hàng triệu) và Hà Lan ($497 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites