$13,3 tỷ

xuất khẩu 239 of 1236
2003
2017

0,965

Độ phức tạp của sản phẩm 223 of 1236
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 239 and the 224 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,24 tỷ), Đức ($2,08 tỷ), Ý ($1,12 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,09 tỷ) và Áo ($759 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,29 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($553 Hàng triệu), Đức ($522 Hàng triệu), Singapore ($510 Hàng triệu) và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($459 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites