$746 Hàng triệu

xuất khẩu 2293 of 5085
2003
2017

0,516

Độ phức tạp của sản phẩm 1722 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2293 and the 1726 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($255 Hàng triệu), Đức ($199 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($29,4 Hàng triệu), Hà Lan ($26,9 Hàng triệu) và Indonesia ($25,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($131 Hàng triệu), Hà Lan ($47,1 Hàng triệu), Ý ($46,9 Hàng triệu), Đức ($41,8 Hàng triệu) và Pháp ($37,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites