$581 Hàng triệu

xuất khẩu 2573 of 5085
2003
2017

1,6

Độ phức tạp của sản phẩm 165 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2573 and the 165 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($156 Hàng triệu), Đức ($105 Hàng triệu), Trung Quốc ($76,6 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($47,3 Hàng triệu) và Ý ($29,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($97,6 Hàng triệu), Đức ($39,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($34,3 Hàng triệu), Canada ($25,7 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($25,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites