$561 Hàng triệu

xuất khẩu 2613 of 5085
2003
2017

0,998

Độ phức tạp của sản phẩm 803 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2613 and the 804 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($153 Hàng triệu), Ý ($91,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($39,8 Hàng triệu), Thụy Điển ($38,3 Hàng triệu) và Pháp ($24,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($63,4 Hàng triệu), Đức ($34,5 Hàng triệu), Trung Quốc ($32,5 Hàng triệu), Nga ($29,2 Hàng triệu) và Pháp ($23 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites