$31,6 tỷ

xuất khẩu 70 of 5085
2003
2017

1,03

Độ phức tạp của sản phẩm 750 of 5085
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 70 and the 752 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($4,61 tỷ), Đức ($4,21 tỷ), Pháp ($2,85 tỷ), Áo ($2,36 tỷ) và Hungary ($2,24 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($4,43 tỷ), Đức ($4,35 tỷ), Hoa Kỳ ($3,28 tỷ), Tây Ban Nha ($2,15 tỷ) và Gà tây ($2,14 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites