$3,26 tỷ

xuất khẩu 839 of 5085
2003
2017

2,05

Độ phức tạp của sản phẩm 31 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 839 and the 31 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($764 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($549 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($538 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($257 Hàng triệu) và Thụy Điển ($238 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($585 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($249 Hàng triệu), Ý ($207 Hàng triệu), Singapore ($148 Hàng triệu) và Pháp ($138 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites