$2,96 tỷ

xuất khẩu 903 of 5085
2003
2017

1,47

Độ phức tạp của sản phẩm 253 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 903 and the 255 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($917 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($647 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($456 Hàng triệu), Thái Lan ($325 Hàng triệu) và Ý ($223 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($934 Hàng triệu), Trung Quốc ($188 Hàng triệu), Canada ($160 Hàng triệu), Mexico ($130 Hàng triệu) và Ý ($106 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites