$3,86 tỷ

xuất khẩu 543 of 1236
2003
2017

1,31

Độ phức tạp của sản phẩm 102 of 1236
2003
2017

RUS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 543 and the 102 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nga ($1,25 tỷ), Thụy Điển ($921 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($470 Hàng triệu), Đức ($337 Hàng triệu) và Pháp ($329 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($626 Hàng triệu), Ukraina ($497 Hàng triệu), Trung Quốc ($475 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($229 Hàng triệu) và Bulgaria ($198 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites