$852 Hàng triệu

xuất khẩu 2126 of 5085
2003
2017

1,06

Độ phức tạp của sản phẩm 706 of 5085
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2126 and the 707 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($152 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($105 Hàng triệu), Trung Quốc ($104 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($55,9 Hàng triệu) và Đức ($51,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($68,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($63,5 Hàng triệu), Canada ($58,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($48,4 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($42,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites