$2,77 tỷ

xuất khẩu 617 of 1236
2003
2017

0,517

Độ phức tạp của sản phẩm 415 of 1236
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 617 and the 415 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($564 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($306 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($172 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($171 Hàng triệu) và Đức ($169 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($180 Hàng triệu), Mexico ($139 Hàng triệu), Trung Quốc ($131 Hàng triệu), Nga ($98,4 Hàng triệu) và Canada ($95,5 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites