$6,25 tỷ

xuất khẩu 414 of 1236
2003
2017

1,9

Độ phức tạp của sản phẩm 18 of 1236
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 414 and the 18 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,01 tỷ), Sơn mài Nhật ($876 Hàng triệu), Israel ($707 Hàng triệu), Thụy Điển ($664 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($510 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($851 Hàng triệu), Đức ($761 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($495 Hàng triệu), Trung Quốc ($473 Hàng triệu) và Hà Lan ($402 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites