$362 Hàng triệu

xuất khẩu 3065 of 5085
2003
2017

1,57

Độ phức tạp của sản phẩm 181 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3065 and the 182 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($94,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($66,3 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($31,9 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($30,6 Hàng triệu) và Ý ($17,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($52,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($50,5 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($26,2 Hàng triệu), Pháp ($20,2 Hàng triệu) và Ý ($16,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites