$2,13 tỷ

xuất khẩu 1198 of 5085
2003
2017

1,55

Độ phức tạp của sản phẩm 194 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1198 and the 195 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($469 Hàng triệu), Trung Quốc ($349 Hàng triệu), Ý ($139 Hàng triệu), Khác Á ($119 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($107 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($274 Hàng triệu), Trung Quốc ($135 Hàng triệu), Pháp ($132 Hàng triệu), Ý ($95,6 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($94,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites