$530 Hàng triệu

xuất khẩu 2678 of 5085
2003
2017

1,67

Độ phức tạp của sản phẩm 141 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

XXB

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2678 and the 141 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($168 Hàng triệu), Đức ($88,9 Hàng triệu), Ireland ($46,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($30,6 Hàng triệu) và Trung Quốc ($27,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Khác Á ($68,6 Hàng triệu), Đức ($59 Hàng triệu), Singapore ($38,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($34,9 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($32,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites