$24,1 Hàng ngàn

xuất khẩu 4971 of 5085
2003
2017

1,34

Độ phức tạp của sản phẩm 362 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

GUY

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4971 and the 362 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($12,4 Hàng ngàn), Hoa Kỳ ($7,78 Hàng ngàn), Hồng Kông ($2,04 Hàng ngàn) và Ấn Độ ($1,94 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Guyana ($13,9 Hàng ngàn), Barbados ($5,41 Hàng ngàn), Seychelles ($3,67 Hàng ngàn) và Antigua và Barbuda ($1,2 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites