$3,31 tỷ

xuất khẩu 821 of 5085
2003
2017

1,33

Độ phức tạp của sản phẩm 372 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 821 and the 373 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($666 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($438 Hàng triệu), Trung Quốc ($303 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($230 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($207 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($414 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($336 Hàng triệu), Mexico ($205 Hàng triệu), Trung Quốc ($188 Hàng triệu) và Pháp ($139 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites