$16,7 tỷ

xuất khẩu 142 of 5085
2003
2017

0,977

Độ phức tạp của sản phẩm 833 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 142 and the 835 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,57 tỷ), Trung Quốc ($2,54 tỷ), Khác Á ($1,59 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,59 tỷ) và Hoa Kỳ ($1,59 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,22 tỷ), Đức ($1,79 tỷ), Mexico ($1,35 tỷ), Trung Quốc ($1,31 tỷ) và Pháp ($737 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites