$872 Hàng triệu

xuất khẩu 2100 of 5085
2003
2017

1,19

Độ phức tạp của sản phẩm 547 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2100 and the 547 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($150 Hàng triệu), Đức ($103 Hàng triệu), Ý ($87,7 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($77,4 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($55,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($89,1 Hàng triệu), Đức ($75,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($48,8 Hàng triệu), Hà Lan ($39 Hàng triệu) và Trung Quốc ($34,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites