$678 Hàng triệu

xuất khẩu 2402 of 5085
2003
2017

1,87

Độ phức tạp của sản phẩm 58 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2402 and the 58 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($189 Hàng triệu), Áo ($119 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($67,9 Hàng triệu), Thụy Điển ($57,5 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($47,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($135 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($70,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($67 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($35,9 Hàng triệu) và Canada ($35,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites