$5,39 tỷ

xuất khẩu 513 of 5085
2003
2017

1,77

Độ phức tạp của sản phẩm 94 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 513 and the 94 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($746 Hàng triệu), Áo ($710 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($710 Hàng triệu), Pháp ($466 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($466 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($719 Hàng triệu), Mexico ($531 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($445 Hàng triệu), Trung Quốc ($406 Hàng triệu) và Thụy Điển ($287 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites