$1,07 tỷ

xuất khẩu 1857 of 5085
2003
2017

2,26

Độ phức tạp của sản phẩm 12 of 5085
2003
2017

BLX

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1857 and the 12 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Bỉ-Luxembourg ($305 Hàng triệu), Đức ($212 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($181 Hàng triệu), Thụy Điển ($67,1 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($65,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($208 Hàng triệu), Trung Quốc ($132 Hàng triệu), Mexico ($107 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($73,7 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($62,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites