$2,96 tỷ

xuất khẩu 902 of 5085
2003
2017

1,26

Độ phức tạp của sản phẩm 455 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 902 and the 460 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($839 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($476 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($289 Hàng triệu), Hà Lan ($205 Hàng triệu) và Pháp ($195 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($427 Hàng triệu), Mexico ($326 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($280 Hàng triệu), Indonesia ($277 Hàng triệu) và Đức ($209 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites