$1,78 tỷ

xuất khẩu 1345 of 5085
2003
2017

1,47

Độ phức tạp của sản phẩm 252 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ITA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1345 and the 253 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($263 Hàng triệu), Ý ($241 Hàng triệu), Pháp ($217 Hàng triệu), Khác Á ($217 Hàng triệu) và Trung Quốc ($164 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($296 Hàng triệu), Đức ($228 Hàng triệu), Trung Quốc ($173 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($140 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($122 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites