$119 Hàng triệu

xuất khẩu 4108 of 5085
2003
2017

0,823

Độ phức tạp của sản phẩm 1120 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4108 and the 1123 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($32,3 Hàng triệu), Khác Á ($11,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($9,1 Hàng triệu), Đức ($7,07 Hàng triệu) và Hồng Kông ($5,97 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($9,3 Hàng triệu), Pháp ($7,45 Hàng triệu), Mexico ($6,01 Hàng triệu), Malaysia ($5,28 Hàng triệu) và Đức ($4,81 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites