$366 Hàng triệu

xuất khẩu 3055 of 5085
2003
2017

0,956

Độ phức tạp của sản phẩm 863 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3055 and the 865 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($39,9 Hàng triệu), Khác Á ($39,8 Hàng triệu), Ý ($39,4 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($34,7 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($25,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($42 Hàng triệu), Pháp ($27,7 Hàng triệu), Nga ($26,2 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($21,3 Hàng triệu) và Ấn Độ ($19,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites