$5,15 tỷ

xuất khẩu 536 of 5085
2003
2017

0,997

Độ phức tạp của sản phẩm 806 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 536 and the 808 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($910 Hàng triệu), Đức ($785 Hàng triệu), Hà Lan ($639 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($510 Hàng triệu) và Slovakia ($343 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($846 Hàng triệu), Ý ($532 Hàng triệu), Thái Lan ($195 Hàng triệu), Mexico ($186 Hàng triệu) và Pháp ($172 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites