$1,01 tỷ

xuất khẩu 1912 of 5085
2003
2017

1,12

Độ phức tạp của sản phẩm 626 of 5085
2003
2017

SWE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1912 and the 630 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Điển ($330 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($99 Hàng triệu), Đức ($95,7 Hàng triệu), Canada ($87,1 Hàng triệu) và Trung Quốc ($79,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($158 Hàng triệu), Trung Quốc ($132 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($88,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($82,3 Hàng triệu) và Ý ($60,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites