$2,56 tỷ

xuất khẩu 1029 of 5085
2003
2017

1,09

Độ phức tạp của sản phẩm 661 of 5085
2003
2017

BRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1029 and the 664 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Brazil ($1,8 tỷ), Canada ($236 Hàng triệu), Hà Lan ($221 Hàng triệu), Singapore ($196 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($33 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($499 Hàng triệu), Hà Lan ($427 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($262 Hàng triệu), Singapore ($218 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($216 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites