$196 Hàng triệu

xuất khẩu 1130 of 1236
2003
2017

1,16

Độ phức tạp của sản phẩm 147 of 1236
2003
2017

MYS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

JPN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1130 and the 147 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Malaysia ($122 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($16,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($12 Hàng triệu), Philippines ($8,44 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($7,52 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($132 Hàng triệu), Trung Quốc ($22,5 Hàng triệu), Philippines ($13,1 Hàng triệu), Singapore ($3,55 Hàng triệu) và Ý ($2,77 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites