$27,3 tỷ

xuất khẩu 119 of 1236
2003
2017

0,036

Độ phức tạp của sản phẩm 647 of 1236
2003
2017

ZAF

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 119 and the 647 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Phi ($8,83 tỷ), Vương quốc Anh ($4,15 tỷ), Nga ($4,08 tỷ), Đức ($2,14 tỷ) và Hoa Kỳ ($1,7 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($4,48 tỷ), Đức ($3,94 tỷ), Vương quốc Anh ($3,63 tỷ), Sơn mài Nhật ($3,55 tỷ) và Hồng Kông ($2,88 tỷ).

là nhập khẩu lớn nhất của Macedonia.

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites