$124 Hàng triệu

xuất khẩu 4081 of 5085
2003
2017

1,5

Độ phức tạp của sản phẩm 232 of 5085
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

XXB

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4081 and the 233 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($31 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($30 Hàng triệu), Trung Quốc ($14,7 Hàng triệu), Đức ($12 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($4,75 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Khác Á ($14,9 Hàng triệu), Đức ($11,6 Hàng triệu), Hà Lan ($9,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($8,63 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($7,31 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites