$1,66 tỷ

xuất khẩu 1410 of 5085
2003
2017

1,82

Độ phức tạp của sản phẩm 70 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1410 and the 70 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($387 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($218 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($216 Hàng triệu), Trung Quốc ($130 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($117 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($171 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($167 Hàng triệu), Trung Quốc ($103 Hàng triệu), Canada ($91,4 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($79,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites