$1,22 tỷ

xuất khẩu 1712 of 5085
2003
2017

1,37

Độ phức tạp của sản phẩm 334 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1712 and the 335 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($336 Hàng triệu), Trung Quốc ($144 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($129 Hàng triệu), Áo ($78,5 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($74,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($168 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($137 Hàng triệu), Ba Lan ($72 Hàng triệu), Mexico ($67,6 Hàng triệu) và Trung Quốc ($54,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites