$670 Hàng triệu

xuất khẩu 962 of 1236
2003
2017

0,594

Độ phức tạp của sản phẩm 388 of 1236
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 962 and the 388 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($257 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($93 Hàng triệu), Đức ($48,7 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($47,2 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($24,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($53,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($44 Hàng triệu), Đức ($36,9 Hàng triệu), Ba Lan ($31,1 Hàng triệu) và Việt Nam ($24,6 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites